Onze troeven

Onze school heeft heel wat te bieden aan kinderen. We nemen jullie graag even mee in wat wij de sterktes van onze school vinden. Uiteraard ben je van harte welkom om deze op school in levende lijve te ervaren en te ontdekken. We willen kwaliteitsvol onderwijs bieden, waarin kinderen zich volop kunnen ontplooien en zelf hun talenten kunnen ontdekken. Het leerkrachtenteam staat klaar om hen hierin te stimuleren.

Inzetten op sterktes van kinderen

In De Smalle gaan we actief op zoek naar de sterktes van elk kind. Doorheen de jaren hebben we verschillende projecten ontwikkeld waarin het talent of anders gezegd ‘het knapje’ van het kind centraal wordt geplaatst. Hiermee willen we de kinderen reeds op jonge leeftijd bewust maken van hun talenten en hen stimuleren om hierin verder te groeien.

Coöperatieve werkvormen in de klas

Samenwerken wordt in de huidige samenleving belangrijker dan ooit. We proberen onze leerlingen hierin te stimuleren door in te zetten op coöperatieve werkvormen. Het samenwerken op een correcte manier met elkaar, met oog voor feedback en zelfreflectie, staat hier centraal. Reeds vanaf de kleuterklas worden coöperatieve werkvormen toegepast in de klas.

Een groene school

School, dat is niet enkel leren, het is ook spelen, ontdekken, … Kinderen kunnen zich ten volle uitleven en ontwikkelen op onze uitnodigende speelplaatsen, onze speeltuin en misschien wel heel uniek, in onze ‘groene zone’ met daarin een dierenpark. De leerlingen van de vierde klas nemen de verzorging van de dieren op zich voor een volledig schooljaar, maar ook de andere kinderen kunnen volop genieten van de pracht van de natuur.

Dit schooljaar starten we met grote plannen voor onze groene zone, we houden jullie op de hoogte!

Sterke focus op sociale vaardigheden

Omgaan met elkaar op een respectvolle manier, een conflict zelf oplossen, jezelf presenteren… Dit zijn slechts enkele van de thema’s die aan bod komen in de lessen sociale vaardigheden. De lagere klassen krijgen wekelijks één uurtje sociale vaardigheden van Juf Inge, onze vakleerkracht sociale vaardigheden. In de kleuterklassen wordt dit spelenderwijs opgebouwd met verhalen en themafiguren. Je vindt meer info hierover  op de pagina van sociale vaardigheden (Je vindt deze onder het kopje ‘Onze school’ in het keuzemenu bovenaan de pagina).

Stimuleren van ICT-vaardigheden

Vanaf de eerste graad krijgt elke klas wekelijks één uurtje computerles in onze computerklas. We willen de leerlingen enkele basisvaardigheden meegeven en ook programma’s leren hanteren, die ze dan kunnen gebruiken bij het maken van taken, het voorbereiden van een presentatie… Enkele thema’s die aan bod komen zijn: tekstverwerking, programmeren, presentaties maken… We staan ook stil bij het veilig hanteren van internet en privacy. Voor alle leerlingen kleuter en lager beschikken we over iPads en Chromebooks die we flexibel binnen de klas kunnen inzetten.

Naschoolse sport, dans en zang

Om vier uur hoeft de school nog niet uit te zijn… Wil je dansen, sporten, spelen, netballen…? Er is een gevarieerd aanbod voorzien om na school nog volop in actie te schieten. Heb je het geluk om te kunnen zingen als een nachtegaal of ben je gewoon gek van muziek? Dan is ons schoolkoor ‘de zangvogels’ misschien iets voor jou.

Ruime opvanguren

Er is elke dag opvang vanaf 7 uur. Vanaf 8u15 kan je terecht op de speelplaats. Na school is de opvang geopend tot 18 uur. Op woensdagmiddag kan je tot 16 uur op school blijven. Bij mooi weer blijven we uiteraard niet binnen en ravotten we op de speelplaats of in de speeltuin.

Zee- en bosklassen

Met het vierde leerjaar trekken we elk jaar naar Blankenberge met de fiets om daar onze tweedaagse zeeklas te beleven. Een fantastische ervaring waar leren, ontdekken en spelen hand in hand gaan. Met de derde graad gaan we tweejaarlijks op bosklas in Limburg. Een combinatie van sport en natuur gedurende een hele week. Dit is een week om naar uit te kijken en achteraf terug te keren met mooie herinneringen.

Internationale projecten

Onze school zat mee in het taalconsortium ‘Sterk in Taal’ , een Europese samenwerking tussen verschillende scholen, gesteund door de Europese Unie, die meer inzichten in taal wil brengen.
Enkele van onze collega’s namen al deel aan een congres in Malta tijdens dit project.
Meer info over dit project vind je op de website www.sterkintaal.be.
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn wij opgenomen in het consortium ‘Sterke scholen’, waarbij de focus ligt op taalbeleid, gedrag, digitalisering en gepersonaliseerd leren. Dit schooljaar gaan enkele leerkrachten op cursus binnen Europa en wordt er job-shadowing gevolgd.