Sociale vaardigheden

Vloeiend uit een pestproject en ook uit mijn groot en vurig verlangen, geef ik sinds september 2007 training in sociale vaardigheden. De kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar krijgen een ingeroosterd uur per week sova. We werken rond thema’s als assertiviteit, jezelf presenteren, verdraagzaamheid,keuzes maken,… Ook conflicten gaan we niet uit de weg en we leren er op een gepaste wijze mee om te gaan.…
Kortom, we willen onze kinderen sterker maken voor de wereld van vandaag. Ik hoop bij te mogen dragen aan een evenwichtige sociale vorming van deze volwassenen van morgen.
Ook kunnen kinderen individueel op gesprek komen en even hun overvolle rugzak neerzetten en herschikken. Een luisterend oor, samen reflecteren, een hulpmiddel aangereikt krijgen in verwarrende tijden kan wonderen doen.

Juf Inge

Ons labyrint

​Een reusachtig labyrint siert sinds september 2007 de speelplaats van de vrije basisschool De Smalle te Koolkerke. Een kopie van het labyrint van Chartres werd gecreëerd, zij het wel in een iets kleiner formaat.
Eén misvatting moet absoluut de wereld uit worden geholpen.
Een labyrint is geen doolhof. Je hebt één pad dat weliswaar voortdurend wendingen maakt, maar het pad leidt naar één plaats, naar het centrum, de kern.
Geen doodlopende paden, geen misleidingen.
Labyrintwandelen ontstresst, brengt in evenwicht, geeft rust.
De linker- en rechterhersenhelft worden met elkaar in harmonie gebracht, vanuit dit evenwicht krijg je rust en kan je helderder denken.
Het is een middel om onze kinderen in de huidige maatschappij van presteren en populair moeten zijn, de kans te geven even op adem te komen en hen te helpen bij wat werkelijk van belang is: in vrede zijn met zichzelf en de omgeving, een vredevol contact hebben met je eigen kern en van daaruit in harmonie met de ander samenleven.
Het labyrint is ook een nuttige tool bij zelfreflectie. De leerlingen krijgen wel eens een levensvraag voorgeschoteld en stappen zich  een pad naar mogelijke zinvolle antwoorden.

Als ik een berg zou zijn…..

Sociale vaardigheden is niet alleen als individu leren omgaan met de leden van de groep in gegeven omstandigheden. Het is ook rustmomenten leren inbouwen wanneer nodig. Even halt houden, op adem komen en misschien even kijken naar wie je bent. Helemaal bent.
De bergoefening is een mooie metafoor om stevig te staan, stil te worden en jezelf eens te onderzoeken.
​De kring, een startritueel van de les sova, is een moment van verbinding met jezelf, de ander en de wereld. Stevige wortels, stevige kinderen, sterk staan, focus 100% nét voor een toets, een voetbalmatch, een spreekopdracht, tot rust komen bij een moment van woede, een moment van pijn en verdriet…

​Indianen leefden in en mét de natuur. Dieren, planten, stenen… waren heel belangrijk. Elk dier bezit volgens de Indianen een eigen kracht (medicijn). Een mens komt meerdere keren in zijn leven in een situatie terecht waarin een bepaalde kracht voor nodig is. Dan is een totemdier je helper op je weg.

In de kleuterklas

We kiezen voor de methode  ‘Het gat in de haag‘. Via dit unieke verhaal over groenten die samenleven in een verborgen groentetuin, maken kinderen kennis met tal van sociale vaardigheden. Elk groentje heeft een uitgesproken kwaliteit, een sterkte. Zo worden de groenten verbonden met de ‘knapjes’ ( schoolvisie meervoudige intelligentie, Gardner). De kleuters groeien op die manier in de ‘sterkte-cultuur’ van de school.
Ook in de eerste graad van de lagere school wordt met de methode verder gewerkt. We verkrijgen aldus een mooie overgang kleuter – lagere school op het vlak van sociale vaardigheden. Juf Krista is verantwoordelijk voor de maandelijkse sova-momenten in de kleuterklas.