Inschrijven

Er zijn altijd vrije plaatsen op onze school!

Ben je van plan om je zoon of dochter in De Smalle school te laten lopen?

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding!

Wanneer kan ik inschrijven?

Voor schooljaar 2023 – 2024

Vrij inschrijven mogelijk.

Voor schooljaar 2024 – 2025

Alle scholen basisonderwijs in Brugge maken gebruik van digitale aanmeldingen. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving.

START HIER MET AANMELDEN

Contacteer ons

  • Via mail: basisschooldesmalle@slhd.be
  • Telefonisch via 050 33 29 04
  • Via het contactformulier op onze website
    (dan nemen wij contact met jou op)

Benodigde documenten

  • Om geldig te kunnen inschrijven hebben wij het paspoort van je zoon of dochter nodig of een ander officieel document waar het rijksregisternummer op staat.

Wanneer kan mijn kind starten op school?

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Niet zomaar op een dag. Er zijn zeven wettelijk vastgelegde ‘instapmomenten’.

Kinderen geboren vóór en op komen na … dus vanaf …
1 maart 2021 de zomervakantie vr 1 september 2023
7 mei 2021 de herfstvakantie ma 6 november 2023
9 juli 2021 de kerstvakantie ma 8 januari 2024
1 augustus 2021 1 februari dond 1 februari 2024
27 augustus 2021 de krokusvakantie ma 19 februari 2024
17 oktober 2021 de paasvakantie ma 15 april 2024
13 november 2021 Hemelvaart ma 13 mei 2024

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2024 – 2025.